Pierwsze kroki w Facturo PRO

Po uruchomieniu programu zobaczysz okno startowe. Przycisk Połącz jest jeszcze nieaktywny, bo nie ustawiłeś swojej bazy danych.

Do pracy na lokalnej bazie danych nie potrzebujesz żadnych dodatków. Wszystkie potrzebne komponenty są standardowo zainstalowane w Windows albo zostały zainstalowane przez instalatora programu Facturo. Upewnij się, że na czarnym pasku widać zainstalowaną wersję ACE i MSDAC.

Utwórz bazę lokalną

Naciśnij przycisk Utwórz bazę lokalną. Zobaczysz standardowe okienko zapisywania danych. Wprowadź nazwę, która nie została jeszcze użyta.

Połącz z nową bazą danych

Utworzyłeś już nową bazę danych. Teraz możesz się z nią połączyć.

Naciśnij przycisk Połącz. Już masz działającą bazę danych.

Jeśli Twoja licencja na to pozwala, możesz podłączyć się do zewnętrznej bazy danych za pośrednictwem technologii ODBC.

Aplikacje LECTURO »

Facturo · powered by JZK24 sp. z o.o. · 2023-12-11 08:32 · for 18.205.26.39
NIP 5842771700 · REGON 380071994 · KRS 0000729513
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego SR Gdańsk-Północ
kapitał zakładowy 16761 zł wpłacony w całości
Wszelkie prawa zastrzeżone · Kontakt · Regulamin