Pakiety i funkcje → Magazyn
Kup teraz!
23,58 zł29 zł

Magazyn

Baza towarów, nawet 25 magazynów. Stany magazynowe, ewidencja ruchów towarów. Wiele poziomów cen. Dodatkowe dany towarów. Dokumenty magazynowe. Przyjęcia PZ i PW. Wydanie WZ i RW. Przesunięcia magazynowe MM. Remanent magazynu. Kaucje za opakowania zwrotne. Naliczanie kaucji. Zwrot kaucji. Opakowania produktów niebezpiecznych. Ewidencja odpadów. Ruchy towarów w magazynie. Powiązanie ruchów z dokumentami, które je spowodowały. Niepodatkowy remanent. Rozliczenie stanów magazynowych.

Towary

✔ Baza towarów, nawet 25 magazynów
✔ Stany magazynowe, ewidencja ruchów towarów
✔ Wiele poziomów cen
✔ Dodatkowe dany towarów

Towar

✔ Dane towaru handlowego
✔ Poziomy cen, opisy, stany i ruchy magazynowe
✔ Załączniki, linki
✔ Obsługa GS1, EAN, QR i GTU

Dossier towaru

✔ Dossier towaru handlowego: raport zakupów i sprzedaży

Księgowanie towaru

✔ Formuły księgowania towaru handlowego do książki przychodów i rozchodów albo do ryczałtu

Magazyn

✔ Dokumenty magazynowe
✔ Przyjęcia PZ i PW
✔ Wydanie WZ i RW
✔ Przesunięcia magazynowe MM
✔ Remanent magazynu

Dokument magazynowy

✔ Dokument magazynowy: przyjęcie (WZ), wydanie (PZ) lub przesunięcie magazynowe (MM)
✔ Obsługa 25 magazynów

Opakowania

✔ Kaucje za opakowania zwrotne
✔ Naliczanie kaucji
✔ Zwrot kaucji
✔ Opakowania produktów niebezpiecznych
✔ Ewidencja odpadów

Opakowanie

✔ Opakowanie z kaucją albo opakowanie produktów niebezpiecznych

Ruchy towarów

✔ Ruchy towarów w magazynie
✔ Powiązanie ruchów z dokumentami, które je spowodowały

Ruch magazynowy

✔ Szczegóły ruchów magazynowych
✔ Ruchy automatyczne i wprowadzane z ręki

Remanent

✔ Remanent magazynowy (niepodatkowy)

Pozycja remanentu

✔ Pozycja remanentu magazynowego
« Komis i marża Produkcja »
Magazyn
Baza towarów, nawet 25 magazynów. Stany magazynowe, ewidencja ruchów towarów. Wiele poziomów cen. Dodatkowe dany towarów. Dokumenty magazynowe. Przyjęcia PZ i PW. Wydanie WZ i RW. Przesunięcia magazynowe MM. Remanent magazynu. Kaucje za opakowania zwrotne. Naliczanie kaucji. Zwrot kaucji. Opakowania produktów niebezpiecznych. Ewidencja odpadów. Ruchy towarów w magazynie. Powiązanie ruchów z dokumentami, które je spowodowały. Niepodatkowy remanent. Rozliczenie stanów magazynowych.